Warehouse & Storage Systems

Article

What is Warehouse? What is not?

Depo Nedir? Ne Değildir?

Uluslararası pazarlarda yoğun rekabetle birlikte işletme tedarik zinciri stratejisi içerisinde lojistik yetenekler ve depolama faaliyetleri daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda depo ve onunla birlikte dağıtım merkezlerinin rolleri yeniden tanımlanmakladır. Yeni tanımlama içerisinde müşteri ihtiyaçlarının tam zamanında karşılanması, operasyonların hızlandırılması ve depolama gereksinimi bir arada değerlendirilmektedir. Depo,

Read more

Protective Equipment Used in Depot

Depoda Kullanılan Koruyucu Ekipmanlar

Depolarda en üst düzeyde önlemlerin alınmasına rağmen ne yazık ki bir takım kazalar meydana gelebilmektedir. Önlenemez tarzda olan bu tür kazaların olumsuz etkilerinden korunabilmek amacıyla bazı güvenlik ekipmanları kullanılmaktadır. Bunların başında; baretler, esnek ve kaymaz tabanlı ayakkabılar, koruyucu eldivenler, maskeler ve gürültüden koruyucu ekipmanlar vb. gibi güvenlik

Read more

Warehouse Safety and Regulations

Depo Emniyeti ve Yönetmelikler

Dolayısıyla muhtemel depo risklerinin gerçekleşmeden çok önceden tanımlanması ve her biri için emniyet tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Örneğin; forkliftler ve diğer elleçleme araçları operasyonları süresince ciddi yaralanmalara ve kazalara neden olabilmektedir. Konveyörlerin tamir-bakım ve kullanımı sırasında görevli personel ellerini konveyörlerin dişlileri arasına sıkıştırabilmekte, bunun sonucunda uzuv kaybına yol

Read more

Stacking Machines Used in Warehouses

Depolarda Kullanılan İstif Makineleri
Read more

Stacking Machines

İstif Makineleri

İstif makineleri; depo alanında palet hareketlerinin sağlanmasında, istifleme ve elleçleme işlemlerinde kullanılmaktadır. Yapılan işlemlerde hız ve çabukluk sağlayan bu makinelerin taşıma kapasiteleri arttıkça depo operasyonları kolaylaşmaktadır. İstif makineleri eğitimli operatörler tarafından kullanılmaktadır. Depolarda kullanılan istif makineleri transpalet, stacker, reachtruck, dar koridor istif makinesi (narrow aisle truck), sipariş

Read more

Forklift

Forklift

Sipariş toplama makinesinin yükselebilen kabin yapısı ile operatörün raflara yetişerek sipariş işlemesini sağlayan araçlardır. Oldukça geniş bir alanda çalışabilen, taşıma işlemini hem deponun içinde hem de dışındaki alanlarda gerçekleştirebilen araçlardır . Ön kısımlarında yer alan çatal ile yükün veya yükü taşıyan paletin altına girilerek taşıma ve kaldırma

Read more

Cost in Warehouse Management

Depo Yönetiminde Maliyet

İşletme yöneticileri tarafından depolar kuruluş aşamasından itibaren meydana getirdiği katkılardan çok “maliyet” yönleri ile değerlendirilmektedir. Lojistik işletmelerinde depoların, müşterinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol üstlenmektedirler. Depolar, doğru yerde, doğru zamanda, doğru nitelikte, doğru fizibilite çalışmaları ve doğru insan kaynakları ile katma değer yaratan bir yapıya

Read more

Warehouse Investment Costs

Depo Yatırım Maliyetleri

Depo yatırım maliyetleri temelde üç ana başlıkta toplanmaktadır: Ana maliyet başlıkları içerisinde, • Arazi ve inşaat maliyetleri, • Ekipman satınalma maliyetleri; ekipman maliyetleri ve depo raf sistemleri yatırım maliyeti, • İşletim maliyetleri; personel giderleri, aydınlatma, ve diğer genel giderler, bulunmaktadır. • Arazi ve İnşaat Maliyetleri Arazi ve

Read more

Warehouse Security

Depo Güvenliği

Genel olarak paletlerin, palet raflarının ve mekanik malzeme hazırlama ekipmanlarının kullanıldığı depolama sistemleri öngörüldüğü gibi iyi ve dikkatli dizayn edildiğinde güvenlidirler. Her kullanıcı, yeni veya kullanılmış raf için, amaca uygunluğuna yönelik olarak, tedarikçiden yazılı bir açıklama isteme hakkına sahiptir. Üreticilerin, yasal olarak ikinci el raflar için vereceği

Read more
WE ARE THE ARCHITECTS OF THE SUN STORAGE AND SHELF SYSTEMS FROM 2000

           


akdeniz şirketler gurubu